Hodnocení rizik ekologické újmy

Související předpisy

  • zákon č. 167/2008 Sb. v platném znění
  • vyhláška č. 295/2011 Sb.

Zpracování dokumentace

  • základní hodnocení rizika ekologické újmy