Prevence závažných havárií

Související předpisy

  • zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií v platném znění

Zpracování dokumentace

  • protokolární záznam pro zařazení / nezařazení ČS do skupiny A nebo B