Poradce ADR

Naše společnost poskytuje odborné poradenství v oblasti přepravy nebezpečných věcí po silnici dle předpisu ADR, služby bezpečnostního poradce ADR, poradenství v oblasti přepravy nebezpečných věcí, školení osob podílejících se na přepravě, poradenství v dopravě a logistice. Poradenství v dohodě ADR poskytujeme i firmám přepravující nebezpečné odpady.

 

Nevíte, zda má Vaše firma zákonnou povinnost jmenovat bezpečnostního poradce ADR?

 

Nevíte, zda látky nebo předměty, které přijímáte nebo dopravujete či odesíláte, patří mezi nebezpečné věci dle předpisů ADR? Máte jistotu, že používáte předepsané obaly? Nejste si jisti, zda nebezpečné věci, které odesíláte nebo dopravujete, podléhají režimu ADR?

 

Potřebujete poradit se zařazením nebezpečných látek do příslušných tříd, UN čísel a obalových skupin?

Nevíte, jak správně postupovat při příjmu, manipulaci, skladování a odesílání či dopravě nebezpečných věcí po silnici?

 

Neváhejte nás kontaktovat