Poradenství v oblasti dohody ADR

Naše společnost Ekobena CZ vykonává činnost bezpečnostního poradce na základě osvědčení Ministerstva dopravy ČR.

Všechny osoby vlastnící certifikát mají praxi v oboru delší více jak 5 let.

Tuto činnost zajišťujeme po celé ČR (reference nebo jména našich hlavních partnerů jsou uvedena na hlavní straně www.ekobena.cz).

Naše společnost spolupracuje se školící organizací zajišťující školení řidičů ADR.

 

Po projednání můžeme zajistit následující:

  • audit společnosti ve vztahu k požadavkům Dohody ADR
  • výkon bezpečnostního poradce
  • školení řidičů - ADR
  • školení osob podílejících se na přepravě, manipulaci a skladování
  • vybavení dopravních prostředků podle Dohody ADR
  • Výroční zprávu za předchozí rok
  • zpracování zprávy o mimořádné události
  • zpracování příslušných dokumentací (provozní řády, předpisy ADR, stáčení cisteren, průvodní doklady, přepravní doklady pro silniční dopravu)
  • ve spolupráci se školící firmou MDČR profesní školení řidičů pro přepravy nebezpečných věcí včetně předepsané státní zkoušky
  • bezpečnostní plán společnosti