Školení ADR

Naše společnost Ekobena CZ zajišťuje všechny typy školení ADR.

 

Znalost ustanovení Dohody ADR se netýká pouze řidičů a bezpečnostních poradců. Týká se to všech osob, které se podílejí na přepravě nebezpečných věcí, tj. dispečery, technické a skladové zaměstnance, řídící pracovníky, spediční pracovníky atd. Toto se týká nejen dopravních firem, ale též odesilatelů, příjemců, zasilatelů a zprostředkovatelských agentur.

Takové školení je zaměřeno na konkrétní firmu a konkrétní pracovní pozici, kterou ve firmě školená osoba zaujímá.

 

Školení osob podílejících se na přepravě:

Jak je již uvedeno výše, toto školení je vždy zaměřeno na konkrétní pozici, činnost nebo funkci v podniku.

Toto školení se vztahuje na všechny osoby, které přicházejí do kontaktu s nebezpečnými látkami. Je možné provádět přímo na firmě a jedná se o jednodenní školení.

Platnost školení je dle platnosti předpisu tj. 2 roky.

 

Školení řidičů ADR

Naše společnost spolupracuje se školící organizací zajišťující školení řidičů ADR. V rámci uzavření smlouvy o spolupráci poskytujeme výrazné slevy na tyto školení.

Školení jsou pro nové uchazeče tří denní, pro obnovu dvou denní a všechny jsou ukončenou písemnou zkouškou před zkušebním komisařem MDČR.