Objednejte hlášení do ISPOP

 

Ing. Hubert Urban

Tel. 721 489 943

E-mail: ispop@ekobena.cz

 

Ministerstvo životního prostředí - ISPOP

 

V roce 2018 mají ohlašovací povinnost (za rok 2017) prostřednictvím ISPOP subjekty plnící ohlašovací povinnosti dle zákona:

  • č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP v platném znění č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění
  • č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech v platném znění
  • č. 254/2001 Sb., o vodách - vyjma § 22, odst. 2 zákona (tzn. přílohy 1 - 4 vyhl. č. 431/2001 Sb.) v platném znění
  • č. 477/2001 Sb., o obalech - vyjma povinných osob, kteří jsou zapojeni do kolektivních systémů sběru obalů (EKO-KOM) v platném znění
  • č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění

Nově se přes ISPOP podává roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik (vyhl. č. 465/2013 Sb.)!