Zastoupení při kontrolách

  • SPD - HZS (Státní požární dozor - Hasičský záchranný sbor)
  • ČIŽP (Česká inspekce životního prostředí)
  • OIP (Oblastní inspektorát práce)
  • RŽP referát životního prostředí