Bezpečnost práce a ochrana zdraví

  • školení vedoucího pracovníka
  • školení zaměstnanců
  • seznámení s kategorizací prací
  • školení dle §3 vyhl. č. 50/1978 Sb.
  • školení pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu