Chemické látky a směsi

Periodická školení

  • školení pracovníků pro práci a nakládání 
    s automobilovými benzíny.
  • školení pracovníků pro práci a nakládání 
    s žíravinami.