Dohoda o mezinárodní silniční přepravě - ADR

Periodická školení

  • školení pracovníků čerpací stanice bezpečnostním poradcem ADR č. 2056 a 2567