HACCP

Periodická školení

  • školení povinností vedoucího
  • školení povinností zaměstnanců
  • podmínky pro skladování potravin
  • seznámení s významem kritických bodů, hygieny práce a pracovního prostředí
  • zásady při stanovení kritických bodů
  • seznámení s prodejem potravinových produktů