Nakládání s nebezpečnými odpady

Periodická školení

  • nakládání s nebezpečnými odpady
  • vedení průběžné evidence odpadů
  • seznámení s povinností třídění nebezpečných odpadů
  • seznámení s povinností třídění komunálních odpadů