Požární ochrana

Periodická školení a činnost na čerpací stanice prováděná odborně způsobilou osobou
  • odborná příprava preventivních požárních hlídek
  • provedení cvičného požárního poplachu
  • odborná příprava preventisty požární ochrany
  • školení vedoucího pracovníka
  • preventivní prohlídka včech požárních úseků se zápisem do požární knihy
  • školení pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
  • doplnění chybějícího výstražného a bezpečnostního označení na výdejní stojany, odvzdušňovací potrubí, klece s PB