Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Oborový portál pro BOZP


Související předpisy

 • zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění - zákoník práce
 • zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění

Zpracování dokumentace

 • návrh smlouvy pro činnost odborně způsobilé osoby a bezpečnostního
  technika + předání osvědčení
 • zpracování tématických plánů školení BOZP
 • dokumentace školení pro vedoucí pracovníky
 • dokumentace vstupních a periodických školení zaměstnanců
 • stanovení a vypracování registru rizik
 • traumatologický plán a postup pro poskytování první pomoci
 • směrnice pro poskytování ochranných pomůcek
 • zařazení prací do kategorií a příprava pro schválení hygienickou stanicí
 • předpis pro tlakové nádoby