Chemické látky a směsi

Související předpisy

  • zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích v platném znění

Zpracování dokumentace

  • pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně 
    životního prostředí pro práci s automobilovými benzíny, projednání a schválení hygienickou stanicí
  • pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně
    životního prostředí pro práci s žíravinami, projednání a schválení hygienickou stanicí
  • označení výdejních stojanů