Dohoda o mezinárodní silniční přepravě - ADR

Související předpisy

  • Mezinárodní dohoda ADR ze dne 20.2.2015 č. 11/2015
  • Zák. 111/1994 Sb. v platném znění

Zpracování dokumentace

  • návrh smlouvy pro činnost bezpečnostního poradce ADR pro třídy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 + předání osvědčení bezpečnostního poradce
  • plán ADR pro provozovnu čerpací stanice
  • pokyny pro případ havárie (silniční přeprava)
  • osnovy pro školení příjemce nebezpečných látek