HACCP

Související předpisy

  • zákon č. 110/1997 Sb. v platném znění

Zpracování dokumentace

  • vypracování systému kritických bodů HACCP
    (Hazard Analysis and Critical Control Points)
  • provozní řád bistra
  • sanitační řád