Nakládání s nebezpečnými odpady

Související předpisy

  • zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění
  • Vyhl. 383/2001 Sb.
  • Vyhl. 93/2016 Sb.
  • Vyhl. 248/2015 Sb.

Zpracování dokumentace

  • zařazení odpadů dle kategorie (N, O) uvedených v katalogu odpadů
  • provozně manipulační předpis k nakládání s odpady
  • dentifikační listy nebezpečných odpadů
  • označení shromažďovacích míst
  • ohlášení k nakládání s odpady pro ISPOP do 15. 2.