Ochrana ovzduší

Související předpisy

  • zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění
  • Vyhl. 171/2016 Sb.

Zpracování dokumentace

  • provozní řád stacionárního zdroje znečišťování ovzduší
  • označení výdejních stojanů o zpětném odvodu par
  • výpočet pro zpoplatnění emisí stacionárního zdroje do Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností (ISPOP) do 31. 3.