Dohoda ADR

Základným poslaním Dohody ADR je ochrana ľudí a životného prostredia pred účinkami nebezpečných vecí prepravovaných po ceste. Naši špecialisti na oblasť ADR sú pripravení posúdiť vaše súčasné podmienky, navrnhout optimalizované riešenie činností spadajúcich do ADR, spracovať potrebnú dokumentáciu, zaistiť školenie zamestnancov av neposlednom rade aj asistenciu pri vzniku mimoriadnej udalosti.

Medzi najčastejšie ponúkané činnosti v oblasti Dohody ADR patria:


Spracovanie a vedenie dokumentácie
Školenia lektorom
Školenia e-learningom
Auditná činnosť
Poradenská činnosť

Zaujala Vás naša ponuka?

KONTAKT


EKOBENA Slovakia s.r.o.
Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice

SYSTÉM EKOffice

EKOffice

Zůstaňme ve spojení!