Životné prostredie

Pri riešení otázok ochrany životného prostredia sú kadeny vysoké nároky na profesionalitu, odbornosť a viacodborovú kvalifikáciu. Naši špecialisti sú pripravení poskytovať všetky činnosti od projekčného poradenstva až po prevádzkovú fázu vašich zámerov.

Nech sa vaše otázky týkajú ochrany ovzdušia, vodného hospodárstva, nakladania s odpadmi či akejkoľvek ďalšej špecifickej oblasti ochrany životného prostredia, naši špecialisti sú pripravení na ich riešenie.

Medzi najčastejšie ponúkané činnosti v ochrane životného prostredia patria:


Ochrana ovzdušia
Ochrana vody a pôdy
Nakladanie s odpadmi
Prevencia havárií
Spracovanie dokumentácie
Hlásenie ISPOP
Auditná činnosť
Poradenská činnosť

Zaujala Vás naša ponuka?

KONTAKT


EKOBENA Slovakia s.r.o.
Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice

SYSTÉM EKOffice

EKOffice

Zůstaňme ve spojení!