Požiarna ochrana

Spoločnosť EKOBENA zaisťuje komplexné služby v oblasti požiarnej ochrany počnúc projekčnou činnosťou, spracovaním všetkej potrebnej dokumentácie, zabezpečením školenia a odbornej prípravy všetkých úrovní zamestnancov, kontrolami a revíznou činnosťou a tiež špecializovanou auditnou činnosťou.

Medzi najčastejšie ponúkané činnosti v požiarnej ochrane patria:


Spracovanie a vedenie dokumentácie
Školenia lektorom
E-learning
Preventívna požiarna prehliadka
Cvičný požiarny poplach
Poradenská činnosť
Kontrola PBZ

Zaujala Vás naša ponuka?

KONTAKT


EKOBENA Slovakia s.r.o.
Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice

SYSTÉM EKOffice

EKOffice

Zůstaňme ve spojení!